دمنوش رفع پبوست

 

یک دمنوش ساده جهت رفع یبوست :

برگ سنا و گل سرخ را بمدت یکساعت جوشانده و عصرها یک لیوان مصرف شود .

احتیاط شود زنان باردار و کودکان در مصرف این دمنوش مراقب باشند.